Om mindfulness

Hva er egentlig mindfulness?

Mindfulness er å være bevisst tilstedeværende i øyeblikket.

Når vi er helt oppmerksomme her og nå, og ikke blir styrt av automatiske negative tanker og tolkninger, så gir det oss store muligheter for å skape positive endringer i livet. Det gir oss evnen til å ta kloke valg på en bevisst måte, i stedet for å bare reagere ut ifra "gamle" begrensende oppfatninger helt ubevisst.

"Mindfulness er å bryte ut av gamle ubevisste tanke, følelse og adferdsmønstre"   -Thomas Thorvaldsen-

Hva kan mindfulness gi deg?

Forskning viser til at mindfulness kan ha en positiv effekt på en rekke helseproblemer og frigjøre oss fra mye unødvendig stress og frykt. Det å være selvbevisst og oppmerksom hjelper oss i tillegg til å kommunisere bedre, være mer tilstede i det vi gjør og vi kan bli bedre rustet til å takle livets utfordringer.

Når vi blir vant til å erfare bevisst tilstedeværelse gjennom dagen, så vil vi kunne gjenkjenne og gi slipp på negative tanker og tolkninger uten at det fører til destruktive adferdsmønstre.

"Mindfulness er å kunne observere tankene og følelsene på en slik måte at de ikke styrer adferden din"                                                   -Thomas Thorvaldsen-

Fordeler ved mindfulness:

 • Mindre stress, frykt og bekymring.
 • Mer i kontakt med indre ro og trygghet.
 • Økt konsentrasjon og fokus.
 • Økt bevissthet om dine gamle tankemønstre.
 • Bedre kommunikasjon.
 • Økt livsglede, entusiasme og mer energi.
 • Bedre søvnkvalitet.
 • Mer kreativitet.
 • Mer åpenhet, vennlighet og omtanke.
 • Økt evne til dyp refleksjon.
 • Større indre klarhet og tillit til livet.
 • En dypere forståelse for hvordan bruke livets utfordringer til å vokse som menneske.
 • Påvirker bla hjernen, blodsirkulasjon, immunsystem, fordøyelsessystem og genetisk aktivitet på en positiv måte. (se feks prof Elizabeth Blackburn sin forskning på mindfulness knyttet til genetisk aktivitet.)

Hvordan tidligere erfaring og oppdragelse har vært med på å forme våre oppfatninger, tanker og adferd.

Vi har alle vært gjennom utallige opplevelser fra tidlig barndom som har vært med på å forme den oppfatningen vi har av oss selv i dag. Disse erfaringene former ofte et veldig begrenset selvbilde som skaper mye unødvendig tvil, frykt og usikkerhet. 

Mindfulness gir oss muligheten til å observere og gjennomskue dette begrensende selvbilde som en falsk beskrivelse av oss selv. Denne prosessen er en frigjøring fra identifikasjon med tanker, minner og pregning. Vi slutter å være styrt av ytre tilbakemeldinger. Det er først når vi slutter å opprettholde disse begrensende oppfatningene av oss selv, at vi kan erfare hvor levende og fredfullt øyeblikket allerede er. Vi kan ta kloke valg som skaper positive ringvirkninger, og det gir rom for at alle dine talenter og iboende egenskaper kan få komme frem til overflaten. Ny innsikt og forståelse kan forme en livssituasjon i balanse.

"Når vi slutter å la fortiden definere hvem eller hva vi er, så gir vi rom for at alle de naturlige egenskapene våre kan få komme frem til overflaten"                             Thomas Thorvaldsen  

Mindfulness er direkte observasjon

Mindfulness er direkte observasjon av øyeblikket uten at det skjer identifikasjon med ubevisste mentale prosesser. 

Dette innebærer også å kunne bruke tidligere erfaring, tanker og minner på en klok måte, men uten å være overbevist om at minnene dine nødvendigvis forteller sannheten om det som skjer. 

Det er først når vi ikke er styrt av ubevisst mental aktivitet (underliggende oppfatninger og overbevisninger vi ikke er klar over) at tankene kan brukes på en smart og innovativ måte. Da vil tankene reflektere en dypere forståelse for livet, og vi kan utvikle intellektet til å være et glimrende verktøy som hjelper oss til å løse ulike utfordringer. Men for å kunne erfare øyeblikket slik det er, så er vi nødt til å observere øyeblikket direkte, uten å være ubevisst fanget av vår egen fortolkning og tanke aktivitet.                                                   

Når vi utvikler evnen til å legge merke til hva vi faktisk erfarer her og nå, så begynner vi å stole på våre egne observasjoner. Vi forholder oss til livet slik det er uten motstand, og kan derfor også løse de utfordringer som er mulig å løse, med stor kreativitet, forståelse og innsikt. Dette kan ta oss inn i dypet av vår levende erfaring av øyeblikket, og forankre oss mer og mer i den direkte erfaringen av bevisst tilstedeværelse.

"Mindfulness er å bruke tankene på en klok måte uten at de bruker deg"          Thomas Thorvaldsen     


Mer enn bare stressreduksjon

Mindfulness-teknikker er glimrende verktøy til stressreduksjon, stressmestring og kultivering av konsentrasjon og fokus.

Men essensielt sett så handler mindfulness om å fjerne uvitenhet ved roten.                            

Det handler om å gjennomskue alle de ubevisste tendensene som styrer livet ditt, slik at livets erfaringer gir deg dyp innsikt. Dette innebærer en direkte og nøye observasjon av kroppen, sanseopplevelsene, adferd, tanker, tolkninger, følelser, relasjoner og hva du tror om deg selv og livet. 

Her oppdager du hvordan sinnets aktivitet, re-aktiverer seg basert på tidligere bevegelser og du lærer å diskriminere mellom det som er varig og det som er foranderlig. Du lærer å være sentrert og i kontakt med det aller dypeste nivået av deg selv, selv om du møter utfordringer i livssituasjonen din. 

Mindfulness er å være helt ærlig med deg selv, uten fornektelser eller beskyttelsesmekanismer. Det er å se deg selv i speilet helt til du merker den essensielle sannheten om egen identitet. Dette gir deg muligheten til å gjenoppdage en ubetinget glede, fred og tillit som ingen kan ta fra deg.

" Visdom er å lære av det som skjer, slik at du slipper å møte den samme utfordringen om igjen og om igjen"                      -Nisargadatta Maharaj-

Visdommen ved mindfulness

Mindfulness har sitt opphav i østlige visdomstradisjoner som blant annet Vedanta (yoga) og Buddhismen. Her ble mindfulness teknikker anvendt til å stilne sinnet for å oppnå en indre klarhet som gjør menneskesinnet moden for dyp refleksjon og innsikt i virkelighetens natur.                 Dette handler om å erfare det du essensielt sett er "bak" alle tankene, følelsene og sanseopplevelsene. 

Ut i fra dette perspektivet er hele essensen i mindfulness å erfare deg selv som den levende, bevisste tilstedeværelsen som leser disse ordene, uten at det skjer identifikasjon med tanker, tolkninger, følelser eller sanseopplevelser. Den direkte opplevelsen av å være bevisst og levende er varig, mens det du ser, hører, kjenner, tenker og føler er i konstant forandring.

Dette er transformasjonen fra å leve ubevisst til å leve selvbevisst.                                                

Når vi tror at vi er det vi føler eller tenker, så vil vi bare reagere overens med disse tankene, tolkningene og reaksjonene. Vi søker det minnene sier at gir velbehag og unngår det minnene sier gir ubehag helt automatisk, uten å forstå de dypere konsekvensene av våre valg.                     

I det øyeblikket vi legger merke til at den levende, bevisste tilstedeværelsen som leser disse ordene, er "det" som er oppmerksom på og uberørt av tanker, så vil det kunne skje positive endringer veldig spontant og naturlig. Tankene erfares kun som en aktivitet i sinnet vårt basert på tidligere erfaring. De mister sin kontrollerende effekt og du vil kunne gjennomskue at tankenes beskrivelse av øyeblikket ikke stemmer overens med virkeligheten. 

Dette gir deg muligheten til å ta valg basert på en dypere forståelse for hva som gir positive ringvirkninger for deg selv og andre. For å gjøre denne undersøkelsen av din egen opplevelse her og nå, så trenger du verken ha en religiøs tilnærming, ha forsker bakgrunn eller tro på noe spesielt om deg selv eller livet. Man trenger kun å være helt ærlig i forhold til hva man observerer og erfarer direkte når du ikke tror eller forestiller deg noe som helst.

"Den høyeste formen for menneskelig intelligens, er den som observerer seg selv uten å dømme"          -Krishnamurti-

Quick fix?

I vår tid ser det ut til at alt skal gå så fryktelig raskt og vi forventer store resultater med en gang. Når det gjelder mindfulness så oppfordrer jeg virkelig til å gjøre de dypeste undersøkelsene og refleksjonene med den største interesse uten å være så resultatorientert.    

Å gjøre dette til et selvforbedringsprosjekt/ego prosjekt hvor man hele tiden skal prøve å være flink eller bra nok, vil virke helt mot sin hensikt. Da er man allerede identifisert med, og styrt av et idealet om hva som er bra nok, og man opprettholder problemet, i stedet for å frigjøre seg fra det. Man er mer opptatt av å være vellykket enn å faktisk observere hva man erfarer her og nå. Selvfølgelig er det viktig at vi merker positive endringer, men mindfulness handler om å oppdage at når du ikke gjør øyeblikket til en fiende, så lever du i takt med hvordan livet utfolder seg. 

Nøkkelen er å forstå at mindfulness er å være selvbevisst.                                                               Det er å slutte å skape unødvendig lidelse for deg selv.

Jeg oppfordrer til å la dypere selvgranskning være et prosjekt helt uten tidsfrist, og at fordelene ved å være selvbevisst, kontra det å være ubevisst styrt av begrensende tanker beviser seg selv. Mindfulness er det samme som å leve livet helt og fullt.

"Mindfulness er å observere helt uten en agenda"                  -Francis Lucille-