Om kursene

Mindfulness

Her finner du informasjon om både grunnleggende kurs og fordypning i Mindfulness


Grunnleggende Mindfulness

Dette kurset handler om å bli kjent med fundamentene i mindfulness og hva mindfulness egentlig er. Vi undersøker hvordan mindfulness gir oss muligheten til å bryte ut av gamle ubevisst tanke, følelse og adferdsmønstre. Thomas formidler mindfulness gjennom felles refleksjoner, hvor du hele tiden kan sjekke om det vi drøfter stemmer overens med din umiddelbare erfaring. (Om noen ikke ønsker å snakke i plenum, så er det ingen krav om dette på kurset). 

Dette er en bevisstgjøring av vår egen kommunikasjon, og hvordan tanker, følelser og reaksjoner påvirker oss i daglig livet. Her lærer du hvordan praktisere mindfulness gjennom bevisst oppmerksomhet på kroppen, tanker, følelser og sanseopplevelser. Du lærer hvordan stilne sinnet, slik at du kan oppleve hvordan det egentlig er å være deg, bak alt tanke-støyet. 

Mindfulness er en direkte erfaring av bevisst tilstedeværelse. Det er en opplevelse av oppmerksomt nærvær. Det er å merke hvor levende det egentlig føles å være. 

Et viktig element på kurset er også hvordan bringe mindfulness inn i hverdagen, slik at man får den nødvendige innsikten til å leve ut kunnskapen i praksis, og påvirke livssituasjonen på en positiv måte.

Kursinnhold:

 • Hva er mindfulness?
 • Å kommunisere bevisst kontra ubevisst.
 • Reaktivitet og identifikasjon med tanker.
 • Hva er egentlig det å være oppmerksom?
 • Mindfulness teknikker som verktøy.
 • Å forstå hvordan automatiske tolkninger "fargelegger" tilværelsen vår.
 • Å være oppmerksom på tanker og følelser uten å være styrt av dem.
 • Direkte observasjon av vår egen adferd og hva som ligger bak.
 • Å observere kropp, tanker, følelser og sanseopplevelser direkte.
 • Hvordan etableres selvoppfatningen vår? Og hvordan frigjøre oss fra begrensende oppfatninger?
 • Dypere refleksjon og observasjon som verktøy i hverdagen.
 • Forskning på mindfulness.
 • De grunnleggende fundamentene i mindfulness.
 • Mindfulness og østlige visdoms-tradisjoner.
 • Å være bevisst at du er bevisst (essensen i mindfulness).

"Å praktisere mindfulness gjør deg oppmerksom, selvbevisst og fri fra unødvendig tankestøy. Dette er å lære hvordan observere tankene og følelsene uten å være styrt av dem"                                      -Thomas Thorvaldsen-

Øvelser:

 • Kroppsskanning.
 • Å observere pusten.
 • Direkte sansning.
 • Porter til en direkte erfaring av bevisst tilstedeværelse.
 • Å være oppmerksom på følelser uten å fornekte eller reagere overens med dem.
 • Å være oppmerksom på det du gjør akkurat nå.
 • Å diskriminere mellom det som er varig og det som er foranderlig.
 • Å observere tanker uten total involvering.
 • Stressmestring.
 • Å være bevisst at du er bevisst (direkte observasjon).


Fordypning i Mindfulness

Dette kurset er for de som ønsker en fordypning i mindfulness. Det anbefales å dedikere tid til egen praksis mellom hver kurskveld. Ettersom alle kurskveldene har spesielle temaer og praksis laget for å utfylle hverandre, så er det viktig å kunne delta alle gangene. Dette handler om å se inn i dypet av seg selv, på en helt ærlig måte gjennom direkte observasjon.

Kursinnhold:

 • Å forstå de dypere fundamentene i mindfulness.
 • Å stole på direkte erfaring.
 • Hvordan erfare bevisst tilstedeværelse i krevende situasjoner?
 • Å forstå prosessen vi kaller identifikasjon.
 • Å observere hvordan identifikasjon "skygger" for opplevelsen av tilstedeværelse.
 • Mange følelser responderer ikke på intellektet og krever direkte observasjon.
 • Frihet fra å se på livet gjennom et filter av overbevisninger.
 • Lær hvordan praksisen blir både enklere og mer levende når du forstår forskjellen på det å tillate, kontra det å være i motstand.
 • Å stilne sinnet slik at gammel pregning blir eksponert og slipper taket.
 • Opplev hvorfor mindfulness fungerer best når du slutter å prøve så hardt å få det til.
 • Hvordan implementere mindfulness i større deler av hverdagen og der det virkelig trengs?
 • Konsentrasjon kontra hvilende mindfulness praksis.
 • Å legge merke til det som allerede er.

Øvelser:

 • Kroppsskanning.
 • Å observere pusten.
 • Direkte sansning.
 • Å observere negative følelser uten identifikasjon, flukt eller kompensering.
 • Observasjon av tanker: indre bilder, indre dialog, indre lyder.
 • Å observere tolkninger: reaksjoner, følelser og fornemmelser.
 • Å diskriminere mellom det som er varig og det som er foranderlig.
 • Å være bevisst at du er bevisst.
 • En dypere undersøkelse av bevisst tilstedeværelse.

"Oppdag gjennom direkte erfaring hvordan mindfulness gir en opplevelse av indre fred, trygghet og glede."            -Thomas Thorvaldsen-