Kan yoga påvirke hvordan vi eldes?

27.04.2020

Forskning viser at pusteøvelser, yoga og meditasjon kan bidra til å senke aldringsprosessen.

For de fleste av oss er det kjent at trening, kosthold og søvn har en innvirkning på hvordan vi eldes. Men for å virkelig forstå hvordan aldringsprosessen skjer, må vi dykke dypt inn i kroppen - helt inn i vårt DNA.

DETTE ER TELOMERER

  • Telomerer er område med repeterende DNA som ikke inneholder noen informasjon
  • De sitter ytterst på hvert kromosom og blir kortere for hver celledeling
  • Akkurat som genene består de av molekyler som fungerer i par
  • Mennesker starter med elleve tusen par i snitt ved fødsel og ender opp med mindre enn fire tusen når vi dør
  • Forkortingen av telomerene kan motvirkes ved hjelp av enzymet telomerase

Kilde: Wikipedia

HVA ER TELOMERER?

De blir sammenlignet med plastikktuppen på skolissene, fordi de hindrer oppfrynsing av kromosomene. Telomerer er små strukturer som sitter helt ytterst på kromosomene, og er den delen av DNA som er relatert til aldring. Hver gang en celle deler seg, blir telomerene kortere. Så jo eldre vi blir, desto kortere blir de.

Her er oversikt over SATS tilbud innen yoga og pilates

- Telomerene forkortes ved normal aldring, men det er vanskelig å si om det er kortere telomerer som forårsaker aldring eller om kortere telomerer er en konsekvens av aldring, sier Helge Klungland, professor i genetikk ved NTNU.

KOBLET TIL SYKDOM

Det er dokumentert at stress, røyking, dårlig kosthold og mangel på mosjon kan føre til raskere forkortelse av telomerene. - I tillegg er det vist at det er en sammenheng mellom korte telomerer og enkelte sykdommer, sier Klungland.

I følge Elissa Epel, professor i psykiatri ved University of California, kan lengden på telomerene indikere hvor utsatt vi er for å bli rammet av hjerneslag, enkelte krefttyper og hjertesykdommer.

Den gode nyheten er imidlertid at forskning antyder at det er mulig å reversere denne stadige forkortningen gjennom livsstilsendringer. Studier som har blitt gjennomført de siste årene har blant annet vist at praktisering av yoga og meditasjon, kombinert med et rent kosthold, kan påvirke telomerene.

TELOMERENE BLE LENGRE

I en studie gjennomført av University of California og Preventive Medicine Research Institute, ble det forsket på telomerene hos menn med lite aggressiv prostatakreft. I løpet av en femårsperiode gikk forsøkspersonene 30 minutter daglig. De spiste mye frukt og grønnsaker, helkornprodukter og mat med lite fett. De deltok i gruppesamtaler for å styrke sosiale relasjoner, mens stressreduksjonen ble ivaretatt av pusteøvelser, yoga og meditasjon.

Resultatet viste at lengden på telomerene hos forsøkspersonene i løpet av fem år økte med ti prosent. Mennene i kontrollgruppen hadde samme sykdom, men gjorde ingen livsstilsendringer. De opplevde at telomerenes lengde ble redusert med tre prosent.

PÅVIRKES AV STRESS

Det er også vist at personer som sliter med stress eller depresjon har kortere telomerer.
I en studie gjennomført av Universitet i Tromsø og Universitetet i Umeå tok forskerne for seg 91 pasienter med klinisk depresjon og 425 med kronisk stress. Ved å sammenligne telomerlengden så de en vesentlig forskjell mellom testpersoner og de med depresjon og kronisk stress.

Forklaringen er at produksjonen av hormonet kortisol øker når vi er stresset. Kortisol hemmer cellenes evne til å aktivere enzymet telomerase, som har i oppgave å reparere og vedlikeholde telomerenes lengde. Ved å stresse ned, vil telomerasenivået i cellene øke. Ifølge den Nobelprisvinnende forskeren Elizabeth Blackburn, kan så lite som fire til seks ukers regelmessig praktisering av mindfulness, øke telomerasenivået med opptil 30 prosent.

SÅ KAN VI PÅVIRKE VÅRT DNA?

Selv om forskning antyder at vi kan påvirke telomerlengden gjennom livstilsvalg, er det er viktig å understreke at det er mange faktorer som bidrar til levealder hos et menneske - både genetiske og miljømessige. Det finnes derfor ingen "sjekkliste" på hva som skal til for å utvikle og opprettholde lange telomerer.

- Hadde vi hatt en fasit på dette, kunne det kanskje vært som å finne ungdomskilden, sier Klungland.

Mens vitenskapen fortsetter å lete etter ungdomskilden og forskere stadig gjør nye oppdagelser om hvordan cellene i kroppen eldes, kan vi imidlertid ta utgangspunkt i det vi allerede vet: Stress forkorter telomerene, noe som bidrar til at aldringsprosessen settes i sving. Ved derfor å lære å håndtere stress, gjennom for eksempel pusteøvelser, yoga og meditasjon, er vi et steg i riktig retning.